அரியலூர் ரெயில் நிலையத்திற்கு வந்த வந்தே பாரத் ரெயில் முன்பு பொதுமக்கள் செல்பி எடுத்தபோது எடுத்தபடம்.

அரியலூர்

நெல்லையில் இருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்பட்ட வந்தே பாரத் ரெயில் நேற்று அரியலூர் ரெயில் நிலையத்திற்கு வந்தது. அப்போது வந்தே பாரத் ரெயில் முன்பு பொதுமக்கள் செல்பி எடுத்தபோது எடுத்தபடம்.