நிலவின் மேற்பரப்பில் சாய்ந்த நிலையில் விக்ரம் லேண்டர் உள்ளது: தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்த தீவிர முயற்சி…இஸ்ரோ அறிவிப்பு

ஐதராபாத்: விக்ரம் லேண்டர் உடையவில்லை; நிலவின் மேற்பரப்பில் இறங்கியதாக இஸ்ரோ அறிவித்துள்ளது. உலக நாடுகளில் எந்த நாடும் செல்லாத நிலவின் தென்துருவத்துக்கு கடந்த ஜூலை மாதம் 22ம் தேதி சந்திரயான்-2 விண்கலத்தை இஸ்ரோ அனுப்பியது. ஆர்பிட்டர், லேண்டர், ரோவர் ஆகிய மூன்று…